MK apstiprinātais projekts attiecībā uz CSDD tehnisko apskati un DPF filtriem

Ministru kabinets ir 2016.gada 19.janvārī ir izskatījis jauno noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.466 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem””,
kurā tika precizēta informācija par tehniskās apskates procedūru un noteikumiem, starp kuriem ir arī prezicējumi attiecībā uz:
“prasībām dīzeļmotoru atgāzu izplūdes sistēmas konstrukcijai, paaugstinātas atgāzu kontroles prasības un papildinātas atgāzu pārbaudes metodes;”
un precizēta informācija par
“dīzeļmotoru atgāzes izplūdes sistēmas konstrukcijas bojājumiem un to vērtēšanas kritērijiem.”

Šo grozījumu ietvaros ir papildināti noteikumu pielikuma I daļu ar 801.3.kodu šādā redakcijā:

„801.3. Transportlīdzeklim ar dīzeļmotoru atgāzu izplūdes sistēmai jābūt aprīkotai ar izgatavotāja paredzētu un darba kārtībā esošu kaitīgo izmešu samazināšanas aprīkojumu (cieto daļiņu filtru, selektīvās katalītiskās reducēšanas sistēmu (piemēram “Ad-blue”)). Pašdiagnostikas sistēma (OBD) nedrīkst uzrādīt kļūdu atgāzu izplūdes sistēmas darbībā.
Ja transportlīdzekļu reģistrā izdarīta atzīme par papildus cieto daļiņu filtra uzstādīšanu, transportlīdzekļa atgāzu izplūdes sistēmā uzstādītā filtra markai un modelim jāatbilst transportlīdzekļu reģistrā un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītajai.”.

Tā kā ir vērts padomāt, ko darīt, ja kvēpu filtrs ir aizsērējis! Lai izietu tehnisko apskati, dīzeļdegvielas cieto daļiņu filtru nedrīkst izņemt/”izravēt”/atslēgt.

 

Informācija: