Svarīga piezīme

Tā kā mēdz būt gadījumi, ka uz tīrīšanu tiek atsūtīti DPF filtri, kurus ir mēģinājuši iztīrīt nepareizi, piemēram:

  • Dedzinot ar metināšanas iekārtām
  • Mazgājot ar augstspiediena tīrīšanas iekārtām
  • Tīrot ar speciālu šķidrumu (skat. rakstu DPF – tīrīšana ar šķidrumiem)
  • Dedzinot ar speciālu šķidrumu
  • Pašiem tīrot ar akumulatora skābi

tad šajos gadījumos bieži vien filtrs jau ir bojāts, un tam nevar veikt tīrīšanu. Mūsu ieteikums būtu neizmantot šīs metodes, jo šādā veidā sabojātu DPF filtru nevar iztīrīt.