Biežāk uzdotie jautājumi par dīzeļa kvēpu filtru tīrīšanu

Biežāk uzdotie jautājumi par dīzeļa kvēpu filtru tīrīšanu:Часто задаваемые вопросы о чистке сажевых фильтров
J1 Kas ir kvēpu filtra tīrīšana pēc DPF GREENclean tehnoloģijas?
A1 DPF GREENclean tehnoloģija ir inovatīva, patentēta, ekoloģiski tīra kvēpu filtru un katalizatoru tīrīšanas tehnoloģija. Šīs tehnoloģijas pamatā ir kvēpu un naftas produktu sodrēju gazifikācija. Mūsu inženieri ir radījuši dabai draudzīgu tehnoloģiju, kas nepiesārņo apkārtējo vidi.
J2 Ko dara GREENclean kvēpu tīrīšanas aģents?
A2 Mūsu sadarbības partneri – autocentri un autoservisi konsultē un veic visus darbus, kas saistīti ar kvēpu filtra vai katalizatora demontāžu un montāžu, kā arī tīrīšanu pēc GREENclean tehnoloģijas. Tuvāko servisa centru Jūs varat atrast sadarbības partneru kartē, kuru varat redzēt kontaktu sadaļā mūsu lapā.
J3 Vai kvēpu filtra tīrīšana pēc GREENclean tehnoloģijas ir labāka par to, kas ir pieejams šobrīd kvēpu filtru tīrīšanas jomā?
A3 Noteikti, jā. Mūsu tehnoloģija ļauj 100% iztīrīt filtru, ko nevar panākt ar citām tirgū pieejamajām kvēpu filtru tīrīšanas metodēm (ķīmija). Filtra tīrīšana notiek bez mehāniskas iejaukšanās, bez iejaukšanās programmatūrā, bez iejaukšanās automašīnas uzbūvē. Jums neradīsies problēmas ar CSDD tehniskās apskates laikā. Kā arī GREENclean tehnoloģija ir ekoloģiski tīra metode, kas nepiesārņo apkārtējo vidi.
J4 Cik maksā kvēpu filtra tīrīšana pēc GREENclean tehnoloģijas?
Viena kvēpu filtra vai katalizatora tīrīšanai ir noteikta fiksēta cena 160 EUR (+PVN). Mikroautobusiem, kravas mašīnām cena atkarīga no apjoma. Lai precizētu, lūdzu, zvaniet uz tel. 27553721.
J5 Vai pēc DPF GREENclean tehnoloģijas var iztīrīt jebkuru kvēpu filtru?
Jā, var iztīrīt jebkuru kvēpu filtru vai katalizatoru. Mēs veicam visa veida kvēpu filtru tīrīšanu, ieskaitot mikroautobusu un kravas automašīnu kvēpu filtru tīrīšanu.
J6 Kur atrodas man tuvākais kvēpu filtru un katalizatoru GREENclean tīrīšanas servisa centrs?
Tuvāko servisa centru Jūs varat atrast sadarbības partneru kartē, kuru varat redzēt kontaktu sadaļā mūsu lapā.
J7 Es esmu servisa centra vadītājs un vēlos kļūt par kvēpu filtru un katalizatoru tīrīšanas aģentu. Vēlos piedāvāt klientiem kvēpu filtru tīrīšanu pēc DPF GREENclean tehnoloģijas. Ko man darīt?
Mūsu lapā Jūs varat aizpildīt saziņas formu, un mūsu aģents ar Jums sazināsies, lai izrunātu sadarbības iespējas. Jūs varat arī zvanīt uz tel.27553721.
J8 Manā automašīnā stāv gāzes iekārta. Vai man nepieciešama kvēpu filtra tīrīšana?
Jā. Gandrīz visās automašīnās tiek izmantota degviela, lai sasniegto vajadzīgo temperatūru, kas nepieciešama gāzes izmantošanas uzsākšanai.
J9 Es braucu ar hibrīdauto. Vai man nepieciešama kvēpu filtra tīrīšana?
Jā. Hibrīdu tehnoloģijas transportlīdzekļos un transportlīdzekļos, kuros tiek izmantota Stop-Go tehnoloģija, lai taupītu degvielu, pārsvarā rodas vairāk oglekļa nosēdumu, kā citās automašīnās ar līdzīgu nobraukumu.
J10 Kad manai automašīnai ir nepieciešams pirmo reizi tīrīt kvēpu filtru?
Kā viens no rādītājiem varētu būt 30.000 – 50.000 km nobraukums. Taču, ja Jūs ievērojat, ka ir paaugstinājies degvielas patēriņu vai samazinājusies jauda, vai biežāk ieslēdzas reģenerācijas process, tad, lai samazinātu intensīvo kvēpu filtra vai katalizatora aizsērēšanu, nepieciešams veikt apkopes tīrīšanu.
J11 Cik bieži manai automašīnai nepieciešams tīrīt kvēpu filtru vai katalizatoru?
Skatiet atbildi uz jautājumu J10 par kvēpu filtra tīrīšanu. Rekomendējamais laiks, kad veikt kvēpu filtra tīrīšanu ir pēc 30.000- 50.000 nobrauktiem kilometriem.
J12 Man ir vairāki transporta līdzekļi. Vai varu saņemt atlaidi uz kvēpu filtru un katalizatoru tīrīšanu pēc DPF GREENclean tehnoloģijas?
Mēs esam brenda izplatītāji par fiksētu cenu, taču servisa centriem ir tiesības noteikt citu gala cenu un tiem ir tiesības piedāvāt dažādas cenu atlaides.
J13 Kas man būtu jādara, lai mašīnai kvēpu filtra tīrīšana būtu nepieciešama pēc iespējas retāk?
Lai filtra tīrīšana būtu jāveic retāk, ieteicams: Izmantot labas kvalitātes degvielu, Ik pēc kāda laika izbraukt no pilsētas (garākos attālumos), lai varētu ieslēgties kvēpu filtra reģenerācijas process.
J14 Vai kvēpu filtra vai katalizatora tīrīšana pēc DPF GREENclean tehnoloģijas bojā manu kvēpu filtru vai katalizatoru?
Nē. Jūsu kvēpu filtrs vai katalizators netiks sabojāts, jo DPF GREENclean tehnoloģijas laikā nekas neiesaistās reakcijā ar kvēpu filtrā esošajiem dārgmetāliem un keramisko pamatu, kā arī netiek izmantota nekāda ķīmija.
В1 Что это такое - чистка сажевого фильтра по DPF GREENclean технологии?
О1 DPF GREENclean технология – это инновационная, патентированная, экологически чистая технология по чистке сажевых фильтров и катализаторов. В основе этой технологии лежит газификация сажи и загрязнений от нефтепродуктов. Нашими инженерами создана технология, которая является безопасной для окружающей среды.
В2 Что именно делает агент по чистке сажевого фильтра?
О2 Автосервисы и автоцентры, которые с нами сотрудничают, дают консультации и производят все работы связанные с монтажом, демонтажом сажевых фильтров и катализаторов. Мы проводим чистку по DPF GREENclean технологии. Ближайший сервис центр Вы можете найти на нашем сайте в разделе Контакты.
В3 Чем чистка сажевого фильтра по DPF GREENclean технологии лучше чем то, что предлагается на рынке чистки сажевых фильтров?
О3 Наша технология позволяет 100% вычистить фильтр, это такой результат, которого с другими технологиями (химия) чистки сажевых фильтров не получается достичь. Чистка сажевых фильтров происходит без механического вмешательства в конструкцию автомобиля и без перепрограммирования. У Вас не создадутся проблемы с CSDD при прохождении технического осмотра. Наша технология по чистке фильтров и катализаторов – экологически чистая, не загрязняющая окружающую среду.
В4 Сколько стоит чистка сажевого фильтра по DPF GREENclean технологии?
О4 На чистку одного сажевого фильтра или катализатора легкового автомобиля мы установили фиксированную цену 160 EUR (+PVN). На микроавтобусы, грузовые автомобили цена чистки фильтра или катализатора будет больше в зависимости от объема. Для консультации звоните на тел. 27553721.
В5 Можно ли по DPF GREENclean технологии вычистить любой фильтр?
О5 Да, можно. Мы производим чистку всех сажевых фильтров включая фильтры микроавтобусов и грузовых автомобилей.
В6 Где находится ближайший сервис центр чистки сажевых фильтров по технологии DPF GREENclean?
О6 лижайший сервис центр Вы можете найти на нашем сайте в разделе Контакты. Там есть карта партнерских сервисов обслуживания.
В7 Я являюсь управляющим сервисного центра. Могу ли я стать агентом чистки сажевых фильтров и катализаторов по технологии DPF GREENclean?
О7 У нас на сайте есть форма обратной связи. Пожалуйста, заполните ее и мы с Вами свяжемся, чтобы обсудить возможности сотрудничества. Для консультации звоните на тел. 27553721.
В8 На моей машине стоит газовая установка. Нужна ли мне чистка сажевого фильтра или катализатора?
О8 Да. Большинство машин используют топливо для достижении температуры нужной для начала использования газа.
В9 Я еду на гибридном автомобиле. Нужна ли мне чистка сажевого фильтра или катализатора?
О9 Да. Транспортные средства гибридной технологии и транспортные средства, которые используют систему Stop-Go для экономии топлива, обычно создают больше осадков углерода, чем в другие автомобили с похожим пробегом.
В10 Когда моя машина нуждается в первом сервисе по чистке сажевого фильтра или катализатора по технологии DPF GREENclean?
О10 Как основное правило мы бы сказали, что через 30.000 – 50.000 километров. Но, если Вы заметили повышенный расход топлива или потерю мощности, а также учащенное включение регенерации, то для уменьшения интенсивности загрязнения сажевого фильтра или катализатора, нужно провести сервисную чистку фильтра или катализатора.
В11 Как часто нужно чистить сажевый фильтр или катализатор моей машины?
О11 Читайте ответ на В10 вопрос о чистке фильтра. Рекомендуем проводить чистку сажевого фильтра или катализатора через каждые 30.000 – 50.000 километров.
В12 У меня несколько транспортных средств. Могу ли я получить скидку на чистку сажевых фильтров и катализаторов по технологии DPF GREENclean?
О12 Мы являемся распространителем бренда с фиксированной ценой на рынке, но сервис центры вправе решать иную конечную цену и могут предложить разные скидки.
В13 Что я могу делать, чтобы чистку сажевого фильтра делать по возможности реже?
О13 Чтобы чистку сажевого фильтра делать по возможности реже, рекомендуем: Использовать топливо хорошего качества, Временами выезжать за город, чтобы мог включаться процесс регенерации сажевого фильтра.
В14 Портит ли чистка сажевого фильтра по технологии DPF GREENclean мой сажевый фильтр или катализатор?
О14 Нет. В процессе чистки по технологии DPF GREENclean ничто не вступает в реакцию с драгоценными материалами и керамической основой сажевого фильтра и мы не используем химию.