Ievērojami samazinās izmaksas un būtiski pagarinās filtra ekspluatācijas periods