Удаление сажевого фильтра

Удаление сажевого фильтра

Удаление сажевого фильтра, если отбросить в строну вопрос нашего здоровья, является технически неграмотной операцией. Если вам предлагают удаление сажевого фильтра как единственный метод решения проблемы, забудьте дорогу в этот автосервис. Удаление сажевого является крайней мерой, когда другие варианты решения проблемы, такие как прожиг, промывка или очистка себя не оправдали.

Многие автовладельцы отмечают, что после удаления сажевого улучшается динамика автомобиля. Причина очевидна – после удаления сажевого фильтра уменьшается сопротивление выхлопных газов. Но так ли это хорошо? За счет увеличения скорости потока выхлопных газов, увеличивается скорость вращения турбины, которая, в таком случае, будет превышать расчетную скорость. Нередки случаи выхода из строя турбины, после удаления сажевого фильтра. Сообщения об этом, например, часто встречаются на форумах владельцев а/м VW Crafter и других.

 

Ministru kabinets ir 2016.gada 19.janvārī ir izskatījis jauno noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.466 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem””,
kurā tika precizēta informācija par tehniskās apskates procedūru un noteikumiem, starp kuriem ir arī prezicējumi attiecībā uz:
“prasībām dīzeļmotoru atgāzu izplūdes sistēmas konstrukcijai, paaugstinātas atgāzu kontroles prasības un papildinātas atgāzu pārbaudes metodes;”
un precizēta informācija par
“dīzeļmotoru atgāzes izplūdes sistēmas konstrukcijas bojājumiem un to vērtēšanas kritērijiem.”

Šo grozījumu ietvaros ir papildināti noteikumu pielikuma I daļu ar 801.3.kodu šādā redakcijā:

„801.3. Transportlīdzeklim ar dīzeļmotoru atgāzu izplūdes sistēmai jābūt aprīkotai ar izgatavotāja paredzētu un darba kārtībā esošu kaitīgo izmešu samazināšanas aprīkojumu (cieto daļiņu filtru, selektīvās katalītiskās reducēšanas sistēmu (piemēram “Ad-blue”)). Pašdiagnostikas sistēma (OBD) nedrīkst uzrādīt kļūdu atgāzu izplūdes sistēmas darbībā.
Ja transportlīdzekļu reģistrā izdarīta atzīme par papildus cieto daļiņu filtra uzstādīšanu, transportlīdzekļa atgāzu izplūdes sistēmā uzstādītā filtra markai un modelim jāatbilst transportlīdzekļu reģistrā un transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītajai.”.

Tā kā ir vērts padomāt, ko darīt, ja kvēpu filtrs ir aizsērējis! Lai izietu tehnisko apskati, dīzeļdegvielas cieto daļiņu filtru nedrīkst izņemt/”izravēt”/atslēgt.

Informācija: