Kvēpu filtru DPF / katalizatoru 100% tīrīšana

Priekšrocības

Īsā laikā filtrs atkal ir darba kārtībā. Filtrs pēc tīrīšanas tiek atgriezts kā jauns

Read more

Ievērojami samazinās izmaksas un būtiski pagarinās filtra ekspluatācijas periods

Read more

Piemērots situācijās, kad reģenerācija vairs nav iespējama

Read more

Mašīnas uzbūvē netiek veiktas izmaiņas

Read more

Nav nepieciešami papildus izdevumi, nav jāuzstāda jauns filtrs

Read more

Neatstāj tīrīšanas pēdas Iespējama atkārtota tīrīšana

Read more

Sākums